top of page

วัสดุฉนวน

เราจัดหาวัสดุฉนวนที่หลากหลายสำหรับระบบหลังคาและผนัง
ผลิตภัณฑ์ฉนวนของเรา ได้แก่ Rockwool, Glasswool, XPE foam และ Spray PU foam

โฟม XPE

 • รวดเร็วในการติดตั้ง

 • ประหยัดค่าใช้จ่าย

 • ผ่านการทดสอบ

 • ควบคุมคุณภาพ

 • การลดความร้อน

 • ขึ้นรูปพร้อมหลังคาทั้งระบบ Bolt และ Boltless

เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายแรกๆ ที่ติดโฟม XPE พร้อมการขึ้นรูปหลังคา

เมทัลชีท เครื่องของเราผลิตอย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา สามารถติดโฟมที่มีความหนาต่างๆ (4 มม. และ 5 มม.) กับหลังคาระบบ Bolt และ Boltless

ใยแก้ว

 • ฉนวนน้ำหนักเบา

 • ลดการใช้พลังงานในอาคาร

 • ลดเสียงฝน

 • ไม่ติดไฟ

 • สามารถสั่งตัดตามความยาวที่ต้องการได้ เพื่อลดการสูญเสียและลดระยะเวลาในการติดตั้ง

Glasswool เป็นฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ Glasswool สามารถใช้ได้ทั้งในอาคารที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม  

ใยหิน

ฉนวน Rockwool ช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อนำไปใช้ในอาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ สำนักงานสถาบัน และอาคารอุตสาหกรรม

 • เพื่อลดความร้อนและลดเสียงภายในอาคารบ้านเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม

 • สำหรับการควบคุมความชื้นในระบบ HVAC ของอาคารต่างๆ

งานพ่น PU 

ฉนวนกันความร้อนแบบสเปรย์โฟมเป็นทางเลือกแทนฉนวนอาคารทั่วไป เช่นใยแก้วและใยหิน

ส่วนผสมมารวมกันที่ปลายปืนและก่อตัวเป็นโฟมขยายตัว ซึ่งสามารถฉีดลงบนหลังคา คอนกรีต ลงในโพรงผนัง หรือบนผนังสำเร็จรูป

bottom of page