top of page

เทคโนโลยี

เราภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ผลิตและติดตั้งหลังคาเมทัลชีท G550 แบบไร้รอยเจาะ โดยใช้ระบบซีม 180 องศา (Double Seam System)

เทคโนโลยี Double Seam

เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำหรับระบบมุงหลังคาที่ผ่านการทดสอบการรับนำ้

ตามมาตรฐาน  ASTM E1646 และการรับแรงลมตามมาตรฐาน FM Global 

ระบบ Double Seam เป็นการนำลอนมาประกบและพับสันลอน 180 องศา โดยการใช้เครื่องซีมไฟฟ้าพับสันลอนประกบ และเป็นการซีมตลอดแนว ซึ่งมั่นใจได้ในความแข็งแรงและการป้องกันนำ้รั่วซึม

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ได้มาจากความรู้ที่สั่งสมมามากกว่า

10 ปี ระบบ Double Seam ของเราจึงกลายเป็นระบบหลังคาเมทัลชีทที่

น่าเชื่อถือที่สุดระบบหนึ่งในประเทศไทย 

การออกแบบขา Connector สำหรับแผ่นหลังคาขนาดยาว (Long Span Connector)

เรามีการออกแบบพิเศษของตัวอุปกรณ์ขาคอนเนคเตอร์หลังคาเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่กับการขยายและหดตัวของหลังคาเมทัลชีท ที่เจอสภาวะความร้อนและเย็นสลับกัน

 

ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในพื้นที่หลังคาเฉพาะบางพื้นที่

จากการคำนวณทางวิศวกรรม

bottom of page