top of page

หลังคาพร้อมฉนวนกันความร้อน

โปรไฟล์หลังคาและผนังรีดพร้อมฉนวนกันความร้อนของเรามีให้เลือกทั้ง โฟมโพลียูรีเทน (PU) และ
โฟมโพลีเอทิลีนแบบเชื่อมขวาง (Cross-linked PE or XPE foam) โฟม PU มีที่ความหนา 25 mm. และ 50 mm.

T-30PU

T-30PU  เป็นระบบหลังคาเจาะรู ที่มีฉนวน PU สำเร็จรูป เป็นการขึ้นรูปลอนด้วยเหล็กเมทัลชีท และโฟมโพลียูรีเทน ที่เป็นฉนวนกันความร้อนซึ่งมีความสามารถในการยึดเกาะกับเหล็กได้ดี ด้านล่างสามารถปิดด้วยฟอยล์ พีวีซี หรือแผ่นเหล็กเมทัลชีท เหมาะสำหรับใช้มุงหลังคาและงานผนัง 

T-50PU

T-50PU  เป็นระบบเจาะสกรูอีกรุ่นที่มีฉนวน PU สำเร็จรูป  โฟมมีนำ้หนักเบาและแข็งแรง โฟมของเราเป็นชนิดเซลล์ปิดทำให้นำ้ ความชื้น และไอนำ้ไม่มีการซึม

ไปยังส่วนอื่นๆ ด้านล่างสามารถปิดด้วยฟอยล์ พีวีซี หรือแผ่นเหล็กเมทัลชีท เหมาะสำหรับใช้มุงหลังคาและงานผนัง 

T-60PU

T-60PU  เป็นระบบหลังคาเจาะรู ที่มีฉนวน PU สำเร็จรูป ที่มีความสูงสันลอน

สูงที่สุดของเรา ด้วยความสูงของสันลอนทำให้มั่นใจได้ในเรื่องของการป้องกันความร้อน และการป้องกันเสียง ด้านล่างสามารถปิดด้วยฟอยล์ พีวีซี หรือ แผ่นเหล็กเมทัลชีท เหมาะสำหรับใช้มุงหลังคาและงานผนัง 

ระบบ Bolt และ Boltless ขึ้นรูปพร้อม XPE Foam

เรายังมีการขึ้นรูปหลังคาพร้อมฉนวน ​XPE Foam ในกระบวนการเดียวกันจากโรงงาน มีทั้งรูปลอน ที่ติดตั้งด้วยระบบไร้รอยเจาะ และ รูปลอนที่ติดตั้งด้วยระบบสกรู โดยเป็นการขึ้นรูปลอนพร้อมกับการเคลือบลามิเนตโฟมโพลิเอทิลีนที่เป็น Cross-Linked XPE Foam กับหลังคาเมทัลชีท ซึ่งฉนวน XPE มีให้เลือกหลากหลายความหนา

bottom of page