top of page

มาตรฐานการทดสอบ

หลังคา TSS ทุกลอนได้ผ่านการทดสอบและมีใบรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มอก.) และได้มีการทดสอบการรับนำ้และการรับแรงลมตามมาตรฐานระดับสากล

มอก. 1128-2562

มาตรฐาน มอก. 1128 - 2562 ครอบคลุมสำหรับการใช้งานแผ่นเหล็กมุงหลังคา ที่มีการระบุถึงความหนาเหล็ก และวัสดุชั้นเคลือบเหล็ก มีการอ้างอิงตามมาตรฐานสากล (ASTM, JIS, และ AS)

108989.gif

QR Code มอก.

ใบอนุญาต-มอก1128-2562- ไทยซินคอน แอนด์ ซัพพลาย(P1).gif
TSS TIS 1128-2562 QR code.gif

การทดสอบการซึมผ่านของน้ำ

โปรไฟล์ของ TSS ทุกรูปลอนได้ผ่านการทดสอบการรับนำ้ตาม มาตรฐาน ASTM E1646 : วิธีทดสอบมาตรฐานสำหรับการรับน้ำของระบบหลังคาโลหะจากภายนอกโดยมีความต่างของแรงดันอากาศคงที่สม่ำเสมอ

ผลการทดสอบที่เทียบเท่ากับ ASTM E1646 การรับนำ้ของหลังคาเมทัลชีท รุ่น T-65DS

ทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ทำให้มั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีของเราตรงตามมาตรฐานสากล ด้วยผลลัพธ์เหล่านี้ทำให้เรามั่นใจ 100% ว่าหลังคาจะไม่มีการรั่วซึม

 

การทดสอบการรับแรงลม

การทดสอบการรับแรงลมตามมาตรฐาน FM 4474: การประเมินความต้านทานแรงดันลมของระบบหลังคาโดยใช้

แรงดันแบบสถิตดิฟเฟอเรนเชียลบวกหรือลบ

FM T75DS 2.jpg
FM T75DS 1_edited.jpg

Made in Thailand (MiT)

โปรไฟล์หลังคาเมทัลชีท TSS จดทะเบียนกับสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย และผ่านการรับรอง Made in Thailand (MiT) สำหรับการเป็นวัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ

MiT_edited.jpg
TSS หนังสือรับรองสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผลิตภัณฑ์มุงหลังคา
TSS TIS 1128-2562 QR code.gif

MiT QR code

bottom of page